måndag 19 april 2010

Cykeltur till Lillö borgruin och Isternäsets naturreservat

Idag cyklade jag en runda i Isternäsets naturreservat och till Lillö borgruin. Isternäsets naturreservat är en del av Kristianstads vattenrike och består av en 150 ha stor betad strandäng.I naturreservatet ligger Härlövs borgkulle. Det är i dagsläget svårt att se hur borgen sett ut tidigare men vid kullen finns bilder och beskrivningar av hur det en gång sett ut.


Bilden visat utsikten från bron som leder till Lillö borgruin.


Mer utsikt från Lillö borgruin ut över Isternäset.


De stora översilningsängarna översvämmas varje år och här finns ett rikt fågelliv. Under våren och försommaren råder förbud att beträda ängarna för att skydda fåglarna. Det finns däremot gott om stigar som man får lov att röra sig på.


Utsikt över stan (Kristianstad). Till vänster syns vattentornet och i mitten syns Heliga trefaldigar kyrkan.


I bilden syns den Lillö borgruin med sitt röda tak. Taket har lagts på för att bevara ruinen.


Borgen byggdes på 1200-talet och var fem våningar hög. Den raserades på 1658-1659 på order av Karl X.Trots att borgen var stängd lyckades jag ta en (om än suddig) bild genom en av gluggarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar