lördag 4 september 2010

Hjularöds slott

Sista slottet är ett av mina favoritslott. Det har allt som ett sagoslott kräver, kanske är det också därför som man använde slottet i julkalendern Mysteriet på Greveholm.

Slottet omnämns första gången 1391 men det nuvarande slottet byggdes 1894-1897 av den dåvarande ägaren Hans Gustaf Toll.

Den fina gången in mot slottet.
Hjularöds slott med dess många torn och den mäktiga vallgraven.

Tyvärr är inte slottet öppet för allmänheten. Jag håller tummarna för att det ska ändras i framtiden.

I trädgården fanns en lång gång med höga häckar av avenbok på båda sidorna.

Övedskloster

Näst sista slottet för dagen blev Övedskloster.
Klostret som först låg här byggdes på 1100-talet men ingen av de dåvarande byggnaderna finns kvar. När den danske kunden Christian IV beslöt sig för att bygga vad som skulle komma att bli Kristianstad bytte han bort Övedskloster mot mark vid Allö i Helgeån. Bytet genomfördes 1614 mellan Christian IV och Otto Lindenov och innebar att Övedskloster, för första gången, kom i privat ägo. År 1666 köptes egendomen av fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupt.

Slottet som det ser ut idag byggdes (1763-1777) av Hans Ramel, son till den välborne Malte Ramel. Han var också ägare till Maltesholm, Hviderup, Västerstad, Svansjö och Tullesbo. På grund av sina många byggnationsprojekt på dessa gårdar kallades Hans Ramel för "Bygge-Hans" av sin samtid.

Av Övedskloster och underlydande egendomar stiftade Hans Ramel 1766 ett fideikomiss, vilket innebar att slottet inte kunde säljas och att det skulle ärvas i sin helhet av från far till äldste son. När Bygge-Hans dog 1799 blev hans son den förste innehavaren av detta. Den nuvarande innehavaren är den sjätte i raden och heter också han Hans Ramel.
Tosterups slott

Tosterups äldste kände ägare var Axel Eskilssen av Mulesläkten Han levde omkring 1330. Med hans dotter Barbara skall gården ha kommit till hennes man, Torkel Nilsson Brahe. Det uppges att han måst fly och förlorat sina gods, anklagad för mord. Tosterup skall omkring 1440 ha återlämnats till släkten och tillfallit hans sonson Axel Pedersen, men uppgiften är tvivelaktig. Dennes sonson Axel Pedersen var däremot säkert ägare av Tosterup. Tosterups slott har byggts i flera omgångar och därav det märkliga utseendet. Husets olika delar har inte alltid suttit ihop utan har byggts samman efter hand.Det var Jörgen Tygesen Brahe som uppförde tornet på 1500-talet. Idag ägs slottet av Jörgen Ehrensvärd
Tunbyholms slott

Fjärde slottet var Tunbyholms slott. Slottet byggdes 1634-1640 men har efter det genomgått stora förändringar och dess utseende skiljer sig avsevärt från ursprunget. Idag ägs slottet av Peter Arkell.
Gärsnäs slott

Tredje slottet för dagen blev Gärsnäs slott.
Slottet har sålts många gånger under årens lopp och så sent som 2009 köptes det av Mikael Kretz. Den nuvarande mansbyggnaden uppfördes på 1600-talet av Falk Lycke. Precis som många andra slott drogs det in av kronan på 1680-talet. 1702 löstes det in av landshövdingen i Blekinge och efter det har det sålts otaliga gånger.

Kronovalls slott

Kronovalls slott byggdes 1760 och byggdes om på 1890-talet till slott i fransk barockstil. När Skåne blev svenskt 1668 såldes slottet till Gustav Persson Banér men 1692 drogs det in till kronan. 1709 återlämnades slottet till Gustav Banérs dotter Ebba Banér som sålde slottet ganska direkt. Från slutet av 1800-talet ägdes slottet av familjen Sparre. Nu ägs slottet av en stiftelse som brukar marken medan slottet arrenderas som vinslott av familjen Åkesson.En trädgård full med buxbom klippt i prydliga häckar.


Christinehofs slott

Ytterligare en gång har vi tagit oss ut en dag och spanade skånska slott. Först ut denna gång var Christinehofs slott. Slottet byggdes av Christina Piper 1737. Slottet började byggas 12 år efter att Christina Piper köpt Andrarums alunbruk. Slottet var dessutom ett av de första slotten som öppnade för allmänheten. Slottet ägs fortfarande av släkten Piper.


Slottet har ofantligt många fönster. Bara på långsidan är där 32 fönster.

Trappan bakom slottet skulle behöva renoveras. Se hur kantmurarna har rasat och börjat vika sig utåt på båda sidorna om trappan.

Stallbyggnaden