lördag 4 september 2010

Övedskloster

Näst sista slottet för dagen blev Övedskloster.
Klostret som först låg här byggdes på 1100-talet men ingen av de dåvarande byggnaderna finns kvar. När den danske kunden Christian IV beslöt sig för att bygga vad som skulle komma att bli Kristianstad bytte han bort Övedskloster mot mark vid Allö i Helgeån. Bytet genomfördes 1614 mellan Christian IV och Otto Lindenov och innebar att Övedskloster, för första gången, kom i privat ägo. År 1666 köptes egendomen av fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupt.

Slottet som det ser ut idag byggdes (1763-1777) av Hans Ramel, son till den välborne Malte Ramel. Han var också ägare till Maltesholm, Hviderup, Västerstad, Svansjö och Tullesbo. På grund av sina många byggnationsprojekt på dessa gårdar kallades Hans Ramel för "Bygge-Hans" av sin samtid.

Av Övedskloster och underlydande egendomar stiftade Hans Ramel 1766 ett fideikomiss, vilket innebar att slottet inte kunde säljas och att det skulle ärvas i sin helhet av från far till äldste son. När Bygge-Hans dog 1799 blev hans son den förste innehavaren av detta. Den nuvarande innehavaren är den sjätte i raden och heter också han Hans Ramel.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar